Modernización de los procesos administrativos y prácticas aplicada

Objetivos

• GENERAL:
• Implicar l’alumne en la necessària dinàmica de simplificació administrativa dels ens públics.

• ESPECÍFICS
• Mostrar a l’alumne els passos a donar per a realitzar una anàlisi de la documentació i procediments.
• millorables en l’organització municipal.
• Ensenyar a l’alumne a realitzar els tràmits i activitats necessaris per a poder aconseguir una efectiva.
• simplificació dels procediments administratius locals.

Contenido

TEMA 1. SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA I REDUCCIÓ DE CÀRREGUES. REGULACIÓ
1. Consideracions Generals.
1.1. Concepte de simplificació.
1.2. Tipus de mesures de simplificació.
2. Regulació aplicable.
2.1. Context europeu de la simplificació administrativa.
2.2. El cost efectiu en la normativa sobre estabilitat pressupostària i de régim local.
2.3. El cost efectiu dels servicis en les entitats locals (CESEL).

TEMA 2. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA. FASE I: DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT
1. Informació de partida.
2. Elements
2.1. Normativa reguladora.
2.2. Requisits.
2.3. Organització responsable de la tramitació.
2.4. Desglossament detallat de la tramitació.
2.5. Responsables i temps.
2.6. *Diagramación.
2.7. Anàlisi i mesurament de temps de tramitació.
2.8. Identificació de càrregues administratives.
2.9. Anàlisi del grau d’informatització.
2.10. Transparència i informació.
3. Documentació del procés.

TEMA 3. FASE II: REENGINYERIA DEL PROCEDIMENT
1. Necessitat del procediment.
2. Revisió de la normativa reguladora.
3. Racionalització de les càrregues de treball.
4. Revisió de tràmits.
5. Acreditació del compliment de requisits.
6. Llistat de verificació.
7. Ajust de temps.
8. Enfortiment de la gestió electrònica.
9. Transparència i informació.
10. Reducció de càrregues.
10.1. Mètode simplificat de mesurament de càrregues administratives i de la seua reducció de la *FEMP.

TEMA 4. FASES III I IV: IMPLANTACIÓ I QUANTIFICACIÓ D’ESTALVIS, AVALUACIÓ: INDICADORS.
1. Pla d’implantació.
2. Quantificació d’estalvis.
2.1. Captació de dades: les fonts d’informació. Unitats físiques de referència dels servicis obligatoris i de les competències pròpies dels municipis.
2.2. Càlcul del cost de centres, del cost d’activitats i de marges de cobertura.
2.3. Els outputs d’informació.
2.4. Exemples de càrregues administratives més freqüents.
3. Fase IV. Avaluació: indicadors.
4. Conclusions.

Fecha

del 16  de septiembre al 20 de octubre de 2024

Horario

de 00:00 a 23:59

Destinatarios

EE.PP. de la administración local
Inscripciones
Cerradas

Accede al listado completo de cursos