Formación

Accions Formatives

Obert el termini de preinscripció fins el 15 de maig de 2022

NOTA: Els cursos online poden contindre alguna (o algunes) sessió en streaming que seran comunicades per l’equip docent

L’FVMP es reserva el dret de retirar de la graella del Pla FC2022 les accions formatives que presenten una demanda molt elevada per tal d’afavorir un procés de preinscripció òptim