Formación

Accions Formatives

En preparació...

NOTA: Els cursos online poden contindre alguna (o algunes) sessió en streaming que seran comunicades per l’equip docent

L’FVMP es reserva el dret de retirar de la graella del Pla FC2024 les accions formatives que presenten una demanda molt elevada per tal d’afavorir un procés de preinscripció òptim