Formación

Presentació

A la FVMP sempre hem tingut molt clar que la política municipal és clau per atendre els problemes de la gent, i en aquest objectiu juguen un paper molt important totes aquelles persones que treballen als nostres ajuntaments, mancomunitats i diputacions. La política de proximitat esdevé clau per a millorar la societat. Les administracions, especialment les locals, hem d'estar preparades per a evolucionar, millorar i ser capaç d'atendre allò que com a societat ens demandem; fer front a situacions d’emergència i imprevistos que poden sacsejar les nostres vides.  

I en aquest àmbit juga un paper cabdal la formació. La formació continuada de tota la gent que forma part de les administracions locals. Els treballadors i treballadores al servei de les entitats municipals han de tindre un pla de formació modern i d'acord a eixos reptes de la modernitat. Per això, des de la FVMP treballem de valent per la qualitat formativa, començant pel pla de formació contínua 2023 dirigit a treballadores i treballadors de l’administració local; un pla desenvolupat seguint uns exigents estàndards de qualitat des de 1996, el qual està format per 77 cursos de diferents temàtiques ajustades als diferents camps de gestió de les nostres entitats locals, amb els que arribem a tot el territori gràcies a la nostra excel·lentment ben valorada plataforma de formació (segons el 97% de les 27.582 persones formades des del 2016). 

A més a més tenim en marxa diverses línies de formació que cerquen dibuixar vàries gammes de colors per a fer dels nostres ajuntaments, institucions punteres, modernes, actualitzades i eficients en l’atenció pública d’immediatesa. Gràcies al conveni signat amb la Conselleria de Polítiques Inclusives i Igualtat -que porta en marxa des de 2021- es desenvolupa el programa FAP (Formació d’Atenció Primària), un projecte molt important per potenciar l’atenció primària dels ajuntaments de tot el territori valencià mitjançant un ambiciós conjunt d'accions formatives per a donar resposta global a les noves necessitats del sistema, situant a les persones en el centre i garantint una resposta adequada. 

També tenim la formació de càrrecs electes locals valencians mitjançant l’Escola de Càrrecs Electes municipals, un programa adreçat als regidors i regidores dels ajuntaments que tracta de ser un viatge cap a l’excel·lència en el seu dia a dia, dissenyat a partir de les inquietuds traslladades pels propis càrrecs locals. El seu objectiu és el d’augmentar les capacitats de treball de les regidores i regidors i identificar les bones i males pràctiques. 

No menys important és la formació universitària de postgrau, gràcies als convenis de col·laboració signats entre l’FVMP, la Universitat de València, la Universitat d’Alacant i la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana. I finalment, en l’àmbit de la innovació municipal, hem desenvolupat el Programa d’Innovació Municipal (PIM) conseqüència de l’acord entre l’FVMP i la Direcció General d'Innovació de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la GVA amb el que es cerca situar la innovació com a eina que permeta a les nostres entitats locals assolir reptes de gestió social amb major eficiència, entenent aquesta eficiència com la capacitat que han de tindre les entitats públiques locals per a realitzar adequadament la seua funció. 

Estos 5 grans programes són la prova evident del nostre compromís amb la formació, la qual és bàsica per al desenvolupament de la tasca que el personal al servei de l'administració local presta als seus ajuntaments. Apostem per tenir un servei de formació eficaç ajustat al servei públic que ajuda a fer dels nostres ajuntaments, administracions actualitzades a les necessitats del segle XXI. Cal continuar apostant per reforçar àrees de gestió que facen dels nostres pobles i ciutats un espai de convivència i millora de la vida de les persones.

Àrea de Formació

 

Formació Contínua