Formación

Presentació

En breu tindrem un nou espai web!!!

La formació contínua i especialitzada és fonamental per al desenvolupament professional dels empleats públics de l'administració local de la Comunitat Valenciana, ja que repercutix directament en la qualitat dels servicis que les entitats locals presten als seus veïns/es. Des dels nostres inicis en 1996 com a promotors de plans de formació ens hem esforçat per buscar l'excel·lència i millorar any rere any la qualitat de les accions formatives desenvolupades. El fet que més del 97% de les milers i milers de persones formades valoren positivament els nostres cursos ens indica que estem en el bon camí.

En 2024, amb l'objectiu de promoure el creixement i l'eficiència en l'acompliment de les vostres funcions i diversificar més encara la nostra oferta formativa, s'han dissenyat tres plans de formació que aborden diverses àrees de coneixement i competències necessàries per a un servici públic de qualitat:

D'una banda el Pla de Formació Contínua, dirigit a tots els empleats públics de l'administració local, en el qual tenen cabuda accions formatives de diferents àrees (administració electrònica, econòmic-pressupostaris, jurídic-procedimentals…) per a tots els nivells i perfils laborals. L'objectiu fonamental del mateix continua sent el d'enfortir les vostres habilitats i proporcionar coneixements actualitzats en qualsevol matèria que siga del vostre interés.

Per això, i atenent la vostra demanda, enguany hem tornat a programar accions formatives sobre noves tecnologies bàsiques enfocades a l'administració local -fonamentals per a desenvolupar el treball de manera eficient- i incorporat més cursos d'idiomes.

També tenim la Formació per a Equips d'Atenció Primària, pla desenvolupat amb la inestimable ajuda de la Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge. Les accions formatives que formen part d'este pla estan dirigides exclusivament a equips d'atenció primària bàsica i específica de l'administració local, i els seus continguts cobrixen totes les àrees en les quals presten i són necessàris els seus servicis (diversitat, dona i violència de gènere, família infància i adolescència, persones majors i dependència, inclusió i cooperació…).

El següent és el Programa d'Innovació Municipal, fruit de la col·laboració amb la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme. La Innovació es presenta com una ferramenta fonamental per a realitzar de forma més eficient les tasques diàries i poder preveure aquelles que seran necessàries en un futur immediat.

Este pla de formació està dirigit a tots els empleats públics de l'administració local amb alguns cursos transversals i altres més específics, destacant la micro credencial universitària de Gestió en la Innovació Local, desenvolupada per experts docents universitaris de la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat de València i la Universitat d'Alacant.

No podem oblidar-nos de la formació dels nostres càrrecs electes, els quals a més de poder participar en algunes de les accions formatives anteriors disposaran d'una sèrie d'accions específiques per a ells a fi de millorar el seu treball al capdavant de les seues respectives regidories.

Estem convençuts de que, escoltant les vostres necessitats i inquietuds, hem encertat una vegada més amb l'oferta formativa dissenyada.

 

Miguel Bailach Luengo

Secretari General